Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci (30 kwietnia)

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci został ustanowiony przez amerykańską organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children) w celu zwrócenia uwagi na problem stosowania kar cielesnych wobec dzieci. W Polsce zakaz bicia dzieci reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia)

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) - doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Data 23 kwietnia wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Szekspira podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego).

Dzień Ludzi Bezdomnych (14 kwietnia)

Dzień Ludzi Bezdomnych obchodzony jest 14 kwietnia od 1996 roku. Święto zainicjował Marek Kotański, twórca stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności „Markot”. W tym czasie organizowane są różnorodne akcje pomocy ludziom bezdomnym oraz spotkania informacyjne mające na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.
Pomysłodawcą ustanowienia Dnia Ludzi Bezdomnych był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej przewodniczącego „Monaru”, nieformalny rzecznik prasowy Marka Kotańskiego.