40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Stan wojenny w Polsce (1981–1983) został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL.
Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – tymczasowego, niekonstytucyjnego organu władzy. Został on poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku, zniesiony 22 lipca 1983 roku.
źródło Wikipedia