Rok Marii Grzegorzewskiej

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. ustanowiono rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej w hołdzie wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce, z okazji 100. rocznicy utworzenia przez nią Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Przeczytaj Uchwałę
 

Maria Grzegorzewska – twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej

„[…] to ona jako pierwsza określiła zakres, przedmiot, podstawy metodologicznej nowej dyscypliny pedagogicznej oraz podstawowe wskazówki w zakresie praktycznej działalności rewalidacyjnej. Zajmowała się wszystkimi działami pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiką, surdopedagogiką, tyflopedagogiką, pedagogiką resocjalizacyjną i terapeutyczną. Dostosowała metodę ośrodków zainteresowań O. Decroly’ego do potrzeb polskich szkół specjalnych jako tzw. Metodę ośrodków pracy. Propagowała globalne ujmowanie odchyleń od normy, podjęła zagadnienia kompensacji w rewalidacji niepełnosprawnych, tworząc teorie dynamicznych układów strukturalnych. Dużo uwagi poświęciła także problematyce kształcenia nauczycieli.”
za:
Wałęga, Agnieszka
Luminarze polskiej pedagogiki specjalnej / Agnieszka Wałega. W: Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym. Łódź, copyright 2008. S. 346


Zobacz w katalogu publikacje Marii Grzegorzewskiej
 

Zobacz w katalogu publikacje o Marii Grzegorzewskiej
 

Zobacz w katalogu publikacje na temat Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej


Przeczytaj także:
Maria Grzegorzewska (1888-1967) ze strony Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

2022 - Rok Marii Grzegorzewskiej ze strony Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Obchody Roku Marii Grzegorzewskiej i Jubileuszu 100-lecia APS

Kulbaka, Jacek
Fakty z życia założycielki Uczelni


w Wikipedii
 

w Wikicytatach
 

w Encyklopedii PWN
 

na stronie akcji Gigantki Nauki
 


Przeczytaj artykuły:

Fudali, Robert
O potrzebie dobra w wychowaniu. W 121 rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej (1888-1967)

Tomasik, Ewa
Przyjaźń w pedagogice Marii Grzegorzewskiej

Myśl pedagogiczna Marii Grzegorzewskiej Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej nr 10

Maria Grzegorzewska as a moral exemplar for contemporary jouth

Miazga, Anna
Człowieczeństwo nauczyciela w ujęciu Marii Grzegorzewskiej

Plutecka, Katarzyna
Paradygmaty pedeutologiczne w świetle poglądów Marii Grzegorzewskiej

Sadowska, Katarzyna
Podstawowe założenia i wartości metody ośrodków pracy w szkolnictwie specjalnym

Szczupał, Bernadeta
Maria Grzegorzewska o godności człowieka – w konfrontacji ze współczesnością

Wesół, Urszula
Maria Grzegorzewska – Patrzeć inaczej, widzieć więcej

Zielińska, Jolanta
Maria Grzegorzewska i jej interdyscyplinarna wizja Pedagogiki Specjalnej a czasy współczesne

Żemis, Stanisław
Maria Grzegorzewska – człowiek wielkiego serca


 

Obejrzyj:

Muzeum Marii Grzegorzewskiej i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

filmy