Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem (11 kwietnia)

plakat promujący Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem (11 kwietnia)

Bezrobocie jest zjawiskiem trwającym nieustannie, choć jego skala jest bardzo zmienna. Stopę bezrobocia wylicza się na podstawie współczynnika aktywności zawodowej, liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz rozmiarów zatrudnienia. Osoba zdolna do pracy, która nie jest zatrudniona i aktywnie poszukuje pracy otrzymuje status osoby bezrobotnej.
11 kwietnia jest dniem szczególnie zwracającym uwagę na problem bezrobocia.

 

Zobacz w katalogu Biblioteki:

Bezrobocie

Aktywizacja zawodowa

 

Przydatne linki:

Bezrobocie w Polsce – statystyki

Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej

Sytuacja na rynku pracy w dobie pandemii koronawirusa: raport

Społeczne, prawne i ekonomiczne bariery aktywizacji zawodowej wybranych grup bezrobotnych – Małgorzata Szczęsny