Integracja Sensoryczna - nowe czasopismo w ofercie Biblioteki

okładka czasopisma Integracja Sensoryczna

 

Integracja Sensoryczna : biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej
Sygnatura C-1043

Kwartalnik „Integracja Sensoryczna”, to fachowe czasopismo zajmujące się problematyką terapii integracji sensorycznej. Kierowane jest do wszystkich zainteresowanych tą metodą terapii. Przede wszystkim do terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, ale również do rodziców dzieci mających rozpoznanie zaburzenia integracji sensorycznej. W piśmie ukazują się artykuły pisane przez polskich terapeutów integracji sensorycznej i fachowców z różnych dziedzin takich jak autyzm, dysleksja, ADHD, zaburzenia mowy itd. „Integracja Sensoryczna” jest pismem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

W numerze 1/2022 miedzy innymi:

- Dzieci ze specyficznymi zaburzeniami języka i trudnościami w modulacji sensorycznej / Marion N. Taal, Andrę B. Rietman, Sjoeke V. D. Meulen, Maria Schipper, Philippe H. Dejonckere

Tłumaczenie: Natalia Smagacz

- Mózgowa organizacja mowy. Afazja nabyta u dzieci / Krystyna Rymarczyk

- ABC afazji – terminologia, objawy, możliwości użycia IS wobec osób z afazją / Monika Kępska

- Jak i dlaczego zmienia się mózg? (Przedruk artykułu z Integracja Sensoryczna 2/2012) / Krystyna Rymarczyk

- Wpływ postawy i problemów sensorycznych na budowę oraz funkcjonowanie układu stomatognatycznego / Jolanta Sławek, Marta Wiśniewska

- Wykorzystanie elektrostymulacji w neurologopedycznej terapii dysfagii 8-letniej pacjentki z Niedokształceniem Mowy Pochodzenia Korowego (NMPK) o typie mieszanym / Aleksandra Kaczyńska

- Studium przypadku – historia Mateusza – 8 lat / Agnieszka Sławińska

- Warto wiedzieć / Ewa Grzybowska

- Ćwiczenia mięśni posturalnych w kontekście rozwoju mowy / Ewa Boniecka

- Kronika wydarzeń PSTIS / Marta Wiśniewska