Rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Uchwałą Senatu RP z dnia 7 września 2023 r., rok 2024 ustanowiono Rokiem Edukacji Ekonomicznej

„W 2024 roku będą miały miejsce ważne dla Polski rocznice: 100-lecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, 100-lecie wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”. Ustanowienie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej będzie zarówno możliwością przypomnienia znaczenia wszystkich tych wydarzeń w historii odradzającego  się państwa polskiego, jak też możliwością pokazania znaczenia edukacji ekonomicznej we współczesnym świecie”

Strona Roku Edukacji Ekonomicznej
 

Zobacz „Bankructwo małego Dżeka” w katalogu PBP
 

Zobacz „Bankructwo małego Dżeka” w Polonie
 

Zobacz wybrane materiały na temat edukacji ekonomicznej w katalogu PBP
 

Zobacz publikacje związane z Władysławem Grabskim w katalogu PBP
 

Zobacz publikacje na temat ekonomistów polskich w katalogu PBP
 

Zobacz publikacje o Banku Polskim i o Banku Gospodarstwa Krajowego w katalogu PBP
 

Przeczytaj recenzję „Janusz Korczak - »Bankructwo małego Dżeka«”
 

Przeczytaj artykuł „Bankructwo małego Dżeka Janusza Korczaka jako studium przedsiębiorczości”
 

Zobacz materiały edukacyjne projektu „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” na stronie „EduAktywni. Przedsiębiorczość dla każdego”
 

Zobacz hasło „Złoty” w Wikipedii
 

Przeczytaj artykuł „Podwójne narodziny złotego 1919 i 1924. Jak powstała waluta niepodległej Polski” na Portalu Edukacyjnym Historia: Poszukaj
 

Przeczytaj artykuły i posłuchaj nagrań na stronie Polskiego Radia 24
„Jak »złoty« został »złotym«”

 

„Reforma monetarna Władysława Grabskiego”
 

„Władysław Grabski – premier w czasie wojny polsko-bolszewickiej”
 

Przeczytaj artykuł „Premier do zadań specjalnych – Władysław Grabski” na stronie Instytutu Pamięci Narodowej
 

Przeczytaj artykuł „Reforma walutowa i utworzenie Banku Polskiego SA” na Portalu Historycznym Dzieje.pl
 

Przeczytaj artykuł „Bank Polski SA (1924-1951)”
 

Przeczytaj artykuł „Bank Polski SA 1924-1939”
 

Przeczytaj artykuł „Bank Gospodarstwa Krajowego przed 1939 r.”
 

Zobacz materiały edukacyjne na stronie Narodowego Banku Polskiego
 

Zobacz materiały Związku Harcerstwa Polskiego
 

Zobacz Stronę „Projektu z ZUS” dla nauczycieli szkół podstawowych
 

Zobacz materiały do przedmiotu Biznes i zarządzanie w szkołach ponadpodstawowych
 

Obejrzyj filmy na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 

Przeczytaj artykuł „Dziecko w środowisku pieniądza: przekonania podzielane przez dzieci w wieku 8–9 lat”
 

Przeczytaj artykuł „Edukacja finansowa w domu i w szkole”
 

Przeczytaj artykuł „Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?”
 

Przeczytaj artykuł „Pieniądz(e) z perspektywy dziecka”
 

Przeczytaj artykuł „Potoczna wiedza dzieci na temat pieniędzy. Wnioski z badań własnych”
 

Przeczytaj artykuł „Uczenie się a zarobki – dziecięce rozumienie problemów ekonomicznych świata dorosłych”
 

Przeczytaj raport „Umiejętności, postawy i zachowania finansowe młodzieży w Polsce. PISA 2018”
 

Przeczytaj poradnik „Jak rozwijać kompetencje ekonomiczne u najmłodszych?”
 

Poznaj autorski projekt Artura Czepczyńskiego, mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej dzieci – przedszkolaków (5- i 6- lat) oraz uczniów szkół podstawowych (klas 1-3), wypożycz komplet książek dla klasy