Historia – klasa 1 szkoła ponadpodstawowa

Marek Słoń, Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej, stron 7
https://apcz.umk.pl/czasopisma/...

Film. Praca ze źródłem historycznym. Czas trwania 5,08
https://www.youtube.com/watch?v=LNkm6u2-zIc

Film. W historii trzeba krytycznie patrzeć na źródła. Czas trwania: 9,09. Mówi Bartosz Ćwir
https://www.youtube.com/watch?v=9dNB-u_Q7Ao

Artykuł o źródłach historycznych ze strony Lekcje historii
https://lekcjehistorii.pl/index.php/...

Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski
http://atlasfontium.pl/index.php?article=publications

Zasoby cyfrowe Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu dotyczące archeologii
https://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/portale-tematyczne-archeologia

Internetowy Polski Słownik Biograficzny. Biogramy sławnych Polaków
https://www.ipsb.nina.gov.pl/Home

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych: archeologia, etnologia
https://rcin.org.pl/dlibra/...

Wielka Lechia. Rozmowa z historykiem. Krytyka źródeł. Czas trwania 1,06,31
https://www.youtube.com/watch?v=FHFFWnCtSOM

Dramat historyczny 179 minut, Upadek Cesarstwa Rzymskiego
https://vod.pl/filmy/upadek-cesarstwa-rzymskiego-caly-film-online/y4q23jm

Serial składający się z 24 odcinków (dwa sezony) prezentuje czasy Cezara i Oktawiana Augusta, 1w.p.n.e. Szczególnie uwypuklone realia życia codziennego, architektura, obyczaje, religia
https://www.youtube.com/watch...

Serial angielski według powieści Roberta Gravesa, 12 odcinków. Czasy cesarza Klaudiusza, starożytny Rzym 10r.p.n.e do 54 r.n.e.
https://www.bing.com/videos/search...

Henryk Kowalski, Początki kultu wodzów i władzy charyzmatycznej w Rzymie w okresie późnej republiki, stron 11, okres od 3 w. p.n.e.
https://apcz.umk.pl/czasopisma/...

Lucyna Kostuch, Żołnierska terapia na wojenną traumę. Jak odpoczywały armie starożytnego świata greckiego, stron 19
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Sebastian Rajewicz, Społeczne i polityczne aspekty hodowli koni w Sparcie epoki klasycznej, stron 22
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Paulina Komar, Luksus czy codzienność – importowane wina w starożytnym Rzymie (I w. p.n.e. – III w. n.e.), stron 14
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Adian Szopa, Granice cywilizacji, czyli postrzeganie barbarzyńców w późnym Cesarstwie Rzymskim, stron 16
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Artykuł o prześladowaniu chrześcijan, Maksyminus Trak cesarz 3 w.n.e.
https://historia.org.pl/2019/12/10/czy-maksyminus-trak-naprawde-przesladowal-chrzescijan/

Konstantyn Wielki i pogańskie pieniądze. Artykuł
https://historia.org.pl/2019/06/02/konstantyn-wielki-i-poganskie-pieniadze/

Aktorzy w starożytności. Artykuł
https://historia.org.pl/2014/09/11/aktorzy-w-starozytnosci/

Faryzeusze – rys historyczny. Artykuł
https://historia.org.pl/2014/04/10/faryzeusze-rys-historyczny/

Starożytny Bliski Wschód – kary. Artykuł
https://historia.org.pl/2017/09/25/zbiory-praw-starozytnego-bliskiego-wschodu-poznaj-drakonskie-kary-za-poszczegolne-przestepstwa/

Biżuteria w starożytnym Rzymie. Artykuł
https://historia.org.pl/2014/08/27/bizuteria-w-starozytnym-rzymie/

Dzieje grobu Tutanchamona. Egipt. Artykuł
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/...

Paweł Stróżyk, Studia nad wybranymi pieczęciami z herbem miasta Poznania, stron 31; pieczęcie miejskie; pieczęcie powstania styczniowego; heraldyka; herb miasta Poznania; Fryderyk Wilhelm Below
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Piotr Okniński, Główne etapy formowania się miasta lokacyjnego w Sandomierzu w XIII-XIV wieku, stron 28
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Anna Adamska (Utrecht), Gra w kolory. Rola barw w średniowiecznym systemie komunikacji społecznej, stron 28
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Tomasz Jurek, O czasie i okolicznościach chrztu Mieszka, stron 22
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Aleksander Bołdyrew, Badania historyczno-wojskowe nad epoką Piastów i Jagiellonów, stron 16
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Dagmara Adamska, Domy szlacheckie w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Głogowie, stron 24
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Historia żywa Cykl audycji rozmów z profesorem Andrzejem Nowakiem. Historia Polski w kontekście polityki europejskiej. Każda audycja ma ponad 30 minut.
https://podcasty.polskieradio.pl/podcast/138

Audycje radiowe poświęcone polskim władcom i królom rozmowy z historykami. Każda audycja ma około 30 minut.
https://podcasty.polskieradio.pl/podcast/142

Film. Wykład profesora Samsonowicza na temat początków państwa polskiego. Nagranie trwa 1,36,45
https://www.youtube.com/watch?v=6d_U5RVw2iA

Droga pod Grunwald, część 3 Bitwa. Rozmowa dwóch historyków. Czas trwania 47,50
https://www.youtube.com/watch?v=nSUfthSWV8c

Film fabularny o Kazimierzu Wielkim z 1975. Czas trwania 2,33
https://vod.pl/filmy/kazimierz-wielki-cz-1/dh385m9

Film dokumentalny, czas trwania 42,22 Krucjaty, część 1
https://www.youtube.com/watch?v=oTZzDLSG_8E

Artykuł o wyprawach krzyżowych na ekranie
https://astrahistoria.pl/wyprawy-krzyzowe-na-ekranie/

Z cyklu Republika sztuki: romanizm i gotyk. Film czas trwania 17,44
https://www.youtube.com/watch?v=ceYQeqcu1sE

Hiszpania – rozwój uniwersytetów – od 10 wieku
https://historia.org.pl/2014/08/17/proces-ksztaltowania-sie-najstarszych-hiszpanskich-uniwersytetow/