Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci (17 maja)

plakat promujący Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci (17 maja)

Inicjatorem święta jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Child Helpline International (CHI) skupiające telefony zaufania dla dzieci z całego świata. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na tę formę pomocy najmłodszym.

Ważne telefony:
dla dzieci i młodzieży:
116 111  - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo

800 121 212  - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, także dla rodziców i nauczycieli w sprawie problemów dzieci, czynny całodobowo

800 120 002  - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , czynny całodobowo

22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji, czynny od środy do czwartku w godzinach od 17 do 19

800 111 123 - Tumbolinia, pomoc dla dzieci i młodzieży, dorosłych w żałobie i stykających się z problemem żałoby, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 18

800 108 108 - telefon wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 20

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17


801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, czynny codziennie w godzinach od 16 do 21

22 484 88 04 - Telefon Zaufania Młodych Fundacji Itaka

telefony dla dorosłych:
800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 15

801 14 00 68  - Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących dzieci, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 20

116 000 - telefon w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka

600 100 260  - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, czynny całodobowo

strony internetowe:
https://116111.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Niebieska Linia
Tumbolinia
http://www.naglesami.org.pl/
https://800100100.pl/
http://pomaranczowalinia.pl/
https://www.linianadziei.pl/

Zobacz informację „Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy Rzecznika Praw Dziecka”

Przeczytaj artykuł Moniki Jaroszewskiej „Telefon zaufania dla dzieci. Cztery funkcje telefonicznego pomagania”

Przeczytaj podsumowanie 10 lat działalności telefonu 116 111 w 2018 roku

Przeczytaj artykuł Moniki Kamińskiej „Codziennie odbieramy telefony z wołaniem o pomoc – dramatyczne statystyki telefonu zaufania 116 111”

Przeczytaj artykuł Konrada Oprzędka „Gdy dorośli śpią, dzieci szukają pomocy w Telefonie Zaufania. »Bardzo się boję, że tata dowie się o tej rozmowie«”

Przeczytaj artykuł Lucyny Kicińskiej „Historia telefonów zaufania w Polsce i na świecie”

Przeczytaj wywiad z Lucyną Kicińską „Dzieci cierpią po cichu. Statystycznie w każdej klasie są dwie osoby po próbie samobójczej”

Przeczytaj wywiad z Paulą Włodarczyk „Dzieci dzwonią do telefonu zaufania: »Wy nie jesteście strefą wolną od LGBT?«”

Przeczytaj wywiad z Lucyną Kicińską „Bezbronni”

Przeczytaj wywiad z Lucyną Kicińską „Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111”

Obejrzyj „L. Kicińska o Telefonie Zaufania dla Dzieci: dzwonią w sytuacjach ekstremalnych”

Obejrzyj rozmowę z Paulą Włodarczyk „»Anonimowy, bezpłatny i dostępny całą dobę«. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży”

Poczytaj jak w Niemczech dzieci odchorowują lockdown

 

Materiały edukacyjne

scenariusze zajęć o Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
- Scenariusz zajęć dla dzieci 10-12 lat (45 minut)

- Scenariusz zajęć dla młodzieży 13-18 lat (90 minut)

- film promujący telefon