Zajęcia edukacyjne dla uczniów

Zgłoszenia przyjmuje Natalia Maćkowiak-Janowska, kierownik Działu Informacji Pedagogicznej
telefon:  577 001 385
e-mail:  nmj@pbp.poznan.pl
Uwaga!
Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu szkolenia niż podane powyżej.

 

Temat: Zapoznanie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu

Forma: lekcja biblioteczna połączona ze zwiedzaniem
Poziom: wszystkie etapy edukacyjne
Opis: zapoznanie z historią i ofertą Biblioteki, charakterystyką gromadzonych zbiorów, zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz katalogami online
Termin: wrzesień, październik, maj
 

Temat: Warsztaty informacyjno-wyszukiwawcze

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy VI-VIII), szkoły ponadpodstawowe
Opis: praktyczna obsługa katalogów online Biblioteki, wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem Karo, NUKAT, Biblioteki Narodowej, platform IbukLibra i Academica
Termin: wrzesień-październik, kwiecień-maj

 

Temat: Ibuk Libra

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły ponadpodstawowe, szkoły wyższe
Opis: uczestnicy zajęć poznają platformę udostępniającą publikacje elektroniczne oraz zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN oraz kilkuset innych wydawców. Uczestnicy otrzymają kody dostępu do platformy po założeniu konta w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu
Termin: październik-grudzień


Temat: Teatr kamishibai

Forma: lekcja biblioteczna
Poziom: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III)
Opis: uczestnicy poznają historię teatru kamishibai oraz technikę prezentacji opowieści. Przedstawienie dowolnej historii obrazkowej np. "Mój przyjaciel Kemushi", "Po drugiej stronie gór", "Szukając Marudka" oraz nauka opowiadania własnego zakończenia
Termin: do uzgodnienia z opiekunem grupy


Temat: Nowoczesne i skuteczne sposoby zachęcania do czytania

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy IV-VIII)
Opis: celem warsztatów jest budzenie i rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem potrzebnych informacji oraz inspiracji do zabawy i ćwiczeń
Termin: maj


Temat: Bawimy się czytaniem

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy I-IV)
Opis: celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnymi zabawami i grami służącymi nauce i doskonaleniu umiejętności czytania
Termin: styczeń-maj


Temat: Storytelling - technika tworzenia angażujących opowieści

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (IV-VIII), szkoły ponadpodstawowe
Opis: głównym celem projektu jest zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami skutecznego storytellingu, a także rozwijanie umiejętności opowiadania historii w oparciu o sprawdzony model narracyjny
Termin: październik-czerwiec

 

Temat: Zajęcia z elementami biblioterapii dotyczące problemu agresji lub złości

Forma: lekcja
Poziom: szkoły podstawowe (klasy IV-V)
Opis: celem zajęć jest zwrócenie uwagi na problem agresji / nadmiernej złości w klasie. W oparciu o odpowiednią literaturę omawiany jest problem dostosowany do potrzeb uczestników. Uczestnicy opisują sytuacje, w których spotykają się z problemem, wykonują zadania tematyczne oraz dowiadują się jak sobie radzić w sytuacji agresji / złości
Termin:  październik- listopad


Temat: Mindfulness – trening uważności

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy IV-VIII)
Opis: podczas warsztatów uczestnicy poznają różnego rodzaju ćwiczenia mające na celu wzmocnienie koncentracji, uspokojenie ciała i umysłu, a także zrozumienie swoich emocji
Termin: luty

 

Temat: Bezpieczeństwo uczniów w szkole, domu i środowisku

Forma: projekt
Poziom: przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe
Opis: głównym celem projektu jest kształtowanie postaw oraz stosowania zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, w zakresie cyberprzemocy, cyberbezpieczeństwa, profilaktyki uzależnień od narkotyków i innych środków odurzających oraz bezpieczeństwa drogowego
Termin: listopad


Temat: Netykieta w praktyce

Forma: lekcja
Poziom: szkoły podstawowe (klasy IV-V)
Opis: uczniowie dowiedzą się czym jest netykieta, jakie są zasady komunikacji w internecie oraz wykonają zadania związane z poprawnym językiem i wykorzystaniem zasad netykiety
Termin:  luty, marzec

 

Temat: Bezpieczeństwo w sieci

Forma: lekcja
Poziom: szkoły podstawowe (klasy IV-VIII)
Opis: celem zajęć jest uświadomienie uczniom, na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażeni podczas korzystania z sieci oraz wskazanie, co należy zrobić, by zminimalizować ryzyko zagrożeń i bezpiecznie posługiwać się Internetem
Termin: styczeń-marzec
 

Temat: Fake news

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy IV-VIII), szkoły ponadpodstawowe
Opis: celem zajęć jest wyjaśnienie uczniom, czym jest fake news. Na zajęciach uczniowie poznają rodzaje fake newsów i jak je rozpoznać. Uczą się także dokonywać oceny jakości informacji
Termin: styczeń - maj

 

Temat: Stres

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy IV-VIII), szkoły ponadpodstawowe
Opis: celem zajęć jest wyjaśnienie uczniom, czym jest stres oraz jaki jest jego wpływ funkcjonowanie organizmu ludzkiego i na życie codzienne. Na zajęciach uczniowie poznają również techniki walki ze stresem
Termin: kwiecień-maj

 

Temat: Techniki zapamiętywania

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy IV-VIII)
Opis: celem zajęć jest zaznajomienie uczniów z różnymi technikami zapamiętywania, które mogą wspomóc proces uczenia się oraz przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania możliwości mózgu
Termin: kwiecień-maj

 

 

Temat: Notuj z wyobraźnią - notatka graficzna

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (IV-VIII), szkoły ponadpodstawowe
Opis: celem zajęć jest zaznajomienie uczniów z podstawowymi zasadami tworzenia notatek graficznych
Termin: październik-czerwiec

 

Temat: Quizy Kahoot i Learning Apps

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy IV-VIII), szkoły ponadpodstawowe
Opis: celem zajęć jest zapoznanie uczniów z możliwościami programów do tworzenia interaktywnych quizów uatrakcyjniających naukę
Termin: kwiecień, maj, czerwiec

 

Temat: Canva

Forma: warsztaty (grupy do 10 osób)
Poziom: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII), szkoły ponadpodstawowe
Opis: celem zajęć jest zaznajomienie uczniów z programem graficznym Canva, dzięki któremu można w prosty sposób tworzyć ciekawe plakaty, wizytówki, ulotki oraz infografiki
Termin: marzec-maj

 

Temat: Padlet

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII), szkoły ponadpodstawowe
Opis: celem zajęć jest zaznajomienie uczniów z możliwościami aplikacji Padlet, dzięki której można w prosty sposób gromadzić zasoby oraz dzielić się nimi
Termin: styczeń - maj

 

Temat: Prawo autorskie

Forma: lekcja
Poziom: szkoły podstawowe (klasy VII-VIII), szkoły ponadpodstawowe
Opis: celem zajęć jest zaznajomienie uczniów z prawem autorskim oraz nauczenie ich korzystania z wolnych zasobów edukacyjnych
Termin: styczeń-maj

 

Temat: Regionalna Izba Pamiątek Oświatowych

Forma: lekcja biblioteczna z ćwiczeniami
Poziom: przedszkola, szkoły podstawowe
Opis: krótka historia i charakterystyka zbiorów Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych. Ćwiczenia z kaligrafii w “starej klasie”
Termin: listopad, marzec


Temat: Wędrówki po Poznaniu – szlakiem bogatej historii Poznania, pięknych legend i urzekających zabytków

Forma: warsztaty
Poziom: szkoły podstawowe (klasy I-III)
Opis: zapoznanie z bogatą historią Poznania – szlakiem poznańskich legend dla dzieci, przeprowadzenie działań promujących książki dla dzieci zawierające wiadomości na temat historii naszego miasta oraz rozbudzenie potrzeby czytania
Termin: listopad – czerwiec

 

Temat: Wędrówki po Poznaniu – szlakiem poznańskich zabytków. Mój przewodnik po mieście

Forma: warsztaty
Poziom:szkoły podstawowe (klasy IV-VI)
Opis: zapoznanie z bogatą historią Poznania - szlakiem poznańskich zabytków, przeprowadzenie działań promujących książki dla dzieci zawierające wiadomości na temat historii naszego miasta oraz rozbudzenie potrzeby czytania
Termin: listopad – czerwiec

 

Temat: Zimowo i świątecznie w Bibliotece

Forma: warsztaty
Poziom: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III)
Opis: wprowadzenie w nastrój zimowo-świąteczny poprzez tematyczne opowiadania oraz kreatywne prace plastyczne (ozdoby choinkowe, kartki świąteczne itp.)
Termin: grudzień