Oferta dla rodziców

Zgłoszenia przyjmuje Natalia Maćkowiak-Janowska, kierownik Działu Informacji Pedagogicznej
telefon:  577 001 385
e-mail:  nmj@pbp.poznan.pl
Uwaga!
Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu szkolenia niż podane powyżej.

 

Temat: Wpływ czytania na rozwój dziecka

Forma: wykład

Opis: Celem spotkania jest uświadomienie rodzicom, jak ważne jest częste i regularne czytanie dzieciom. Uczestnicy poznają zalety czytania, dowiedzą się, co czytać dzieciom w poszczególnym wieku oraz poznają tytuły najciekawszych książek dla dzieci

Termin: styczeń-maj

 

Temat: Warsztaty biblioterapeutyczne

Forma: warsztaty

Opis: wstępne zapoznanie z celami i sposobami przeprowadzania rozmów z elementami biblioterapii, prezentacja literatury teoretycznej i tekstów do wykorzystania

Termin: styczeń-maj

 

 

Literatura dla rodziców w zbiorach Biblioteki:  

ADHD

Autyzm

Coaching rodzicielski

Wychowanie w rodzinie

Poradniki

Literatura polecana przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny dla rodziców adopcyjnych, zastępczych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych dotycząca adopcji, specyficznych problemów dzieci adoptowanych, budowania relacji z dzieckiem