O Bibliotece

Celem działania Biblioteki jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych placówek oświatowych.