Dzień Matki (26 maja)

Dzień Matki obchodzony jest na całym świecie w różnych dniach i miesiącach jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Początki tego święta sięgają starożytności, gdy to szczególnym kultem otaczano matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie.Tego dnia szkoły i przedszkola przygotowują specjalne przedstawienia. Dzieci mogą w ten sposób okazać wdzięczność i miłość swoim mamom. Najczęstszą formą podziękowania rodzicielce jest własnoręcznie zrobiona laurka.

Spotkanie sieci e-bibliotekarz - zaproszenie

 

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na stacjonarne spotkanie sieci e-bibliotekarz.

Termin: 4.06.2024 (wtorek), godzina 14.00-15.30

Miejsce: sala wykładowa Biblioteki

W programie:

  • Kindloteka – czytniki książek elektronicznych, STEM, przykłady dobrych praktyk,

  • prezentacja nowości pedagogicznych,

  • podsumowanie działań podjętych w roku szkolnym 2023/2024 oraz plany w roku 2024/2025,

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (21 maja)

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, właściwie Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, to święto obchodzone 21 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku.