Zasady korzystania z Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

 

  1. W Bibliotece może przebywać jednocześnie 2 Czytelników.
  2. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 2-metrowej odległości.
  3. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekowania dłoni przy wejściu.
  4. Preferowane jest zamawianie książek zdalnie oraz zdalny zapis do Biblioteki.
  5. Wszelkie należności wobec Biblioteki prosimy wpłacać wyłącznie na konto: 37 1020 4027 0000 1702 1520 9991
  6. Obsługa Czytelników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27 stycznia)

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu uchwalony został w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto upamiętnia ofiary pochodzenia żydowskiego pomordowane przez nazistowskie Niemcy podczas II Wojny Światowej. Kraje członkowskie ONZ zobowiązały się do upowszechniania wiedzy i edukacji na temat Holokaustu, by w ten sposób przeciwstawiać się wszelkim próbom zaprzeczania, że holokaust to wydarzenie historyczne.

Krzysztof Kamil Baczyński – 100-lecie urodzin (22 stycznia 1921)

 

27 listopada 2020 roku Sejm ustanowił rok 2021, Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jednego z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, pośmiertnie odznaczonego Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia Prezydenta Andrzeja Dudy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.