Zbiory Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych

Regionalna Izba Pamiątek Oświatowych w Poznaniu powstała w 1984 roku decyzją kuratora Oświaty i Wychowania jako Wydział Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (obecna nazwa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna). Do głównych jej zadań należy gromadzenie, rejestrowanie dokumentów i pamiątek związanych z oświatą wielkopolską, które nie są przekazywane do muzeów i archiwów, a warto je zabezpieczyć przed zniszczeniem. Są to pamiątki i materiały po osobach zasłużonych dla regionu, dokumenty placówek oświatowych, kroniki i albumy związane z oświatą, archiwalia (dzienniki lekcyjne, legitymacje, ulotki, świadectwa itp.), pamiątki szkolne (znaczki, sztandary, pomoce naukowe, elementy ubiorów, akcesoria i sprzęt szkolny itp.) oraz dokumenty życia społecznego.

Zbiory mogą wypożyczać placówki oświatowe w godzinach pracy Biblioteki.

kontakt: Joanna Bednarek - kierownik Działu Udostępniania Zbiorów
e-mail:  jb@pbp.poznan.pl

zdjęcie starej klasy w Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu