Retoryka, dyskusja, debata on-line

Retoryka, dyskusja, debata - wybrane materiały dostępne on-line – strony internetowe, teksty, filmy, prezentacje


Bogołebska, Barbara, Worsowicz, Monika Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych
 

Cecocho, Ania Jak dyskutować? Poradnik dialogu społecznego
 

Chrzanowska, Joanna Maria Dialog – dyskusja – debata
 

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Debaty

Demokracja to rozmowa, czyli uczmy się dyskutować i debatować
 

Czakon, Michał Jak uczyć dyskutowania – Debata Oksfordzka
 

Dobrowolska, Anna Jak zorganizować szkolną debatę? Praktyczny przewodnik
 

Dobrowolska, Anna „Za czy przeciw”? Debaty o Unii Europejskiej. Propozycje zajęć dla młodzieży z okazji Dnia Europy
 

Docimo, Katherine, Littlehale Kristy Trójkąt retoryczny: ethos, patos, logos
 

Edukacja Medialna Sztuka dyskusji
 

Fundacja Nowy Głos Materiały edukacyjne
 

„Forum Artis Rhetoricae” czasopismo Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 

Grudzińska, Agnieszka Retoryka na lekcjach języka polskiego

Instytut Badań Edukacyjnych Katalog metod walidacji
Debata swobodna


Debata ustrukturyzowana

Internetowa Akademia Retoryki

Janowska, Bożena Bariery w komunikacji – dlaczego mamy trudności w porozumiewaniu się

Karmelita, Marta Metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów humanistycznych

Kosyra-Cieślak, Teresa Retoryka – praktyka, czyli kilka uwag na temat uczenia sztuki

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców
Debata Oksfordzka w formacie AMPDO - film Instruktażowy

Kulczyk Fundation Efekt domina. Materiały dla nauczycieli +15 lat
Debata


Retoryka

Lichański, Jakub Zdzisław (1946- ) Retoryka jak narzędzie badania naszych myśli: czym jest téchne rhetoriké?
publikacja dostępna także na platformie IBUK Libra (kod dostępny w naszej Wypożyczalni )

Tropami retoryki, stylistyki i dziennikarstwa : tom dedykowany Profesor Barbarze Bogołębskiej

Ostrowski, Marek Zagadnienia prawdy i poprawności a retoryka w dyskursie medialnym

Polskie Towarzystwo Retoryczne

publikacje członków PTR
Retoryka – wiedza – krytyka

Retoryka wizerunku medialnego

Retoryka w komunikacji specjalistycznej

„Res Rhetorica” czasopismo

Retoryka.pl strona prowadzona przez Akademię Sztuki i Kultury oraz Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja

Akademia Retoryki – konspekty zajęć

Słownik O retoryce

Ryszka-Kurczab, Magdalena „Środki uwierzytelniania” w tradycji retorycznej (Arystoteles)

Ryszkiewicz, Mirosław Retoryka (klasyczna) vs retoryczność (ponowoczesna). Analiza retoryczna polemiki naukowej. Przypadek Jakuba Z. Lichańskiego i Michała Rusinka

Skarbnica Figur Retorycznych

Skiendziel, Anna Superbelfrzy Nocą 59

Debata oksfordzka w szkole - prezentacja

Debata oksfordzka - webinarium

Skulska, Joanna K. Akt retoryczny jako forma komunikacji publicznej

Starnawska, Karolina Co to jest debata oksfordzka i dlaczego warto poznać jej formułę?

Steć, Małgorzata Edukacja moralno-demokratyczna

Szczepankowska, Irena Retoryka – konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznych

Szendzianis, Elżbieta Realizacja treści profilaktycznych w ramach ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej

Szkoła Liderów
W teatrze debaty oksfordzkiej. Przewodnik debatancki Szkoły Liderów


Szkoła z Klasą
Debatowanie jako forma pracy z uczniami

Sznajret, Rafał Retoryka. Poznaj trójkąt retoryczny (etos, patos, logos)

Wiszejko-Wierzbicka, Dorota Jak dyskutować?

Worsowicz, Monika Triada retoryczna (logos, etos, patos) a perswazyjność sylwetki prasowej

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Jak rozwiązywać konflikty

Przykładowe scenariusze zajęć, w których wykorzystano metodę dyskusji, debaty:

„Piąte Piętro Czasopismo Filozoficzne” Scenariusze lekcji etyki. Szkoła średnia

Wersja pełnotekstowe publikacji dostępnych w naszej Bibliotece:

Barthes, Roland (1915-1980)
Analiza retoryczna / Roland Barthes ; przełożyła Krystyna Falicka. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 251-256
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Burke, Kenneth (1897-1993)
Tradycyjne zasady retoryki / Kenneth Burke ; przełożył Krzysztof Biskupiński. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 219-250
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Douglass, Rodney B.
Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej / Rodney B. Douglass ; przełożył Wiesław Krajka. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 1, s. 203-210
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Emrich, Berthold
Topika i topoi / Berthold Emrich ; przełożył Jan Koźbiał. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 1, s. 234-263
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Genette, Gérard (1930-2018)
Figury / Gérard Genette ; przełożyła Wiktoria Krzemień. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 295-306
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Jak się dogadać czyli Retoryka codzienna / Michał Rusinek, Aneta Załazińska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. – 367, [1] strona. – Wydanie 1. pt.: Retoryka podręczna czyli Jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, wydanie 2. pt.: Retoryka codzienna : poradnik nie tylko językowy. – ISBN 978-83-240-5353-7
Sygnatura: 320195 (wypożyczalnia)

Jamieson, Kathleen Hall (1946- )
Ograniczenia gatunkowe a sytuacja retoryki / Kathleen M. Hall Jamieson ; przełożył Wiesław Krajka. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 1, s. 211-219
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Kierunek – dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki / [redakcja Alina Płaziak-Janiszewska, Agata Matyjasek, Agata Maćkowiak, Karolina Gruchalska-Matuszak ; zespół autorski Zofia Drossel-Jórdeczka, Alicja Fryda-Trafny, Karolina Gruchalska-Matuszak, Małgorzata Hypś-Wolińska, Aleksandra Lewandowska, Agata Maćkowiak, Agata Matyjasek, Monika Ograbek, Kamila Piechowak-Marcinkowska, Alina Płaziak-Janiszewska, Paulina Wojtkowiak, Krystyna Zalisz-Kaczmarek]. – Poznań : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2017. – 162, [2] strony. – ISBN 978-83-927154-9-8
Sygnatura: 318594 (wypożyczalnia); XX-J-87 318593 PNS (czytelnia)
W większości scenariuszy wykorzystano metodę dyskusji, definicja dyskusji na s. 45; w scenariuszu Agaty Maćkowiak „Ja i mój przyjaciel czas” (s. 32-35) i w scenariuszu Krystyny Zalisz-Kaczmarek „Z domu w świat” (s. 104-107) wykorzystano także metodę pokera kryterialnego, definicja pokera kryterialnego na s. 135; w scenariuszu Agaty Matyjasek „Ile człowieka jest w człowieku?” (s. 46-51) wykorzystano także metodę debaty oksfordzkiej, definicja debaty oksfordzkiej na s. 150-151.

Kierunek – wartości : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki / redaktor prowadząca Alina Płaziak-Janiszewska ; [redakcja Agata Matyjasek, Agata Maćkowiak, Karolina Gruchalska-Matuszak, Zofia Drossel-Jórdeczka ; konsultacje merytoryczne Alicja Skrzypczak]. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 149, [3] strony. – ISBN 978-83-7092-168-2
Sygnatura: 316071 (wypożyczalnia); XX-J-84 316070 PNS (czytelnia)
W  większości scenariuszy wykorzystano metodę dyskusji, definicja dyskusji na s. 35; w scenariuszu Agaty Matyjasek „»Ktokolwiek myśli, że życie jest sprawiedliwe, jest fałszywie poinformowany«” (s. 72-75) zastosowano także metodę pokera kryterialnego, definicja pokera kryterialnego na s. 87.

Lachmann, Renate (1936- )
Retoryka a kontekst kulturowy / Renate Lachmann ; przełożył Włodzimierz Bialik. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 257-273
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Lichański, Jakub Zdzisław (1946- )
Myślenie o retoryce / Jakub Z. Lichański. – W: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. – ISSN 0867-0633. – 2002, 1/2, s. 277-289
Sygnatura: C-427 (czytelnia)

Rusinek, Michał
Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego / Michał Rusinek. – W: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. – ISSN 0867-0633. – 2002, 1/2, s. 290-294
Sygnatura: C-427 (czytelnia)

Rusinek, Michał
Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce / Michał Rusinek. – W: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. – ISSN 0867-0633. – 2001, 2, s. 168-189
Sygnatura: C-427 (czytelnia)

Ruwet, Nicolas (1933-2001)
Synekdochy i metonimie / Nicolas Ruwet ; przełożył Aleksander Wit Labuda. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 1, s. 265-286
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Rypel, Agnieszka
Dydaktyka retoryki – retoryka w dydaktyce : o możliwościach wykorzystania retoryki w doskonaleniu procesu edukacji / Agnieszka Rypel. – W: Dydaktyka retoryki / pod red. nauk. Barbary Sobczak i Haliny Zgółkowej. – Poznań, 2011. – S. 54-60
Sygnatura: 301094, 302769 (wypożyczalnia)

Steć, Małgorzata
Konstancka Metoda Dyskusji nad Dylematem (KMDD®) Georga Linda jako metoda stymulacji rozwoju kompetencji moralnej / Małgorzata Steć. – W: Psychologia Rozwojowa. – ISSN 1895-6297. – T. 21, nr 3 (2016), s. 35-46
Sygnatura: C-561 (czytelnia)

Todorov, Tzvetan (1939-2017)
Tropy i figury/ Tzvetan Todorov ; przełożyła Wiktoria Krzemień. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 275-293
Sygnatura: C-55 (czytelnia)