Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia)

Fotografia Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego na płycie Placu Wolności w Poznaniu

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego został ustanowiony 21 października 2021 roku w hołdzie bohaterskim uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919.
Zobacz tekst Ustawy

"Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 r. to nasza duma i radość ze zwycięstwa, które Wielkopolsce dało WOLNOŚĆ i powrót do Ojczyzny"
(Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego)

27grudnia.pl - strona poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu

Zobacz w katalogu Biblioteki publikacje o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 roku
 

Przydatne strony na temat Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku:

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Instytut Historii UAM - wystawa multimedialna

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” - projekt „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego”

WBPiCAK - Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2018, 4

„Pocztówki Dźwiękowe z Powstania Wielkopolskiego”. Pocztówka 1 – Smok
„Pocztówki Dźwiękowe z Powstania Wielkopolskiego”. Pocztówka 2 - „Komary i karabiny”
„Pocztówki Dźwiękowe z Powstania Wielkopolskiego”. Pocztówka 3 - „Kot, który bywa psem”

Bibliografia Powstania Wielkopolskiego

Towarzystwo Projektów Edukacyjnych - „Niezapomniane zwycięstwo”

CYRYL – Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań Wirtualne Muzeum Historii Poznania - Powstanie Wielkopolskie

Instytut Pamięci Narodowej - portal tematyczny

Instytut Pamięci Narodowej - materiały edukacyjne

Gazeta Wyborcza - „Wojna o Wielkopolskę”

Polskie Radio 24 „Dr Marek Rezler o powstaniu wielkopolskim: praca organiczna połączona z gotowością do walki zbrojnej”

Towarzystwo Projektów Edukacyjnych „Powstanie Wielkopolskie” film edukacyjny

TVP „Nowe Ateny Powstanie Wielkopolskie”

TVP „Spór o historię  Powstanie Wielkopolskie”

TVP3 cykl „Kobiety Powstania Wielkopolskiego”

TVP3 „Powstanie Wielkopolskie - wyjęte z archiwum TVP3 Poznań”

Inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Materiały dla nauczycieli – scenariusze zajęć i materiały repertuarowe:

Derwich, Małgorzata
Nasze Powstanie Wielkopolskie : scenariusz inscenizacji bibliotecznej - w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego (27.12.2013) / Małgorzata Derwich. W: Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. 2013, 4, s. 59-68

Derwich, Małgorzata
Wielkopolska niepodległa, czyli jak Wielkopolanki walczyły o niepodległość : (Entuzjastki) Warcianki, Siłaczki i Sokolice : impreza biblioteczna / Małgorzata Derwich. Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. 2018, 4, s. 71-91

Glasner, Karola Agnieszka
Lekcja: Portrety bohaterów Powstania Wielkopolskiego – ruch światła i cienia / Karola Agnieszka Glasner. W: Wirtualna Biblioteka. 2020, nr 1, s. 16-17

Gibiec, Magdalena
Koniec „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Powstanie wielkopolskie 1918–1919 / Magdalena Gibiec

Marsylianka Wielkopolska słowa i nuty

Mordal, Paweł
Na powstańczych szlakach / Paweł Mordal. W: Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. 2008, 4, s. 97-100

Propozycje ćwiczeń dla uczniów.

Peja „Poznańczyk” - tekst piosenki

Peja Poznańczyk kompletny teledysk

Piosenki z Okresu Powstania

Polańska, Mariola
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : scenariusz lekcji w klasie II Gimnazjum nr 2 w Szubinie / Mariola Polańska

Pożółkłe fotografie : scenariusz programu z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego / Dobromiła Siewkowska, Violeta Radomska

Scenariusz wieczornicy Powstanie Wielkopolskie / Wioletta Kniat, Alicja Machońska

Surdyk, Andrzej
Lekcja „Niezapomniane zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” / Andrzej Surdyk

Surdyk-Fertsch, Wiesława
Lekcje historii z pomysłem / Wiesława Surdyk-Fertsch. W: Uczyć Lepiej. 2018/2019, nr 2, s. 9-10

Sygnatura: C-1022

Śladami Powstania Wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / wybór i opracowanie: Magdalena Gutowska [i inni]. Piła, 2008. 103 s.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Powstanie Wielkopolskie 1918 - walka o włączenie Wielkopolski do odrodzonej Polski