Doradztwo zawodowe - szkoła ponadpodstawowa

Doradztwo zawodowe - branżowe szkoły I stopnia, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne

scenariusz zajęć pt; ,,Jak być skutecznym na rynku pracy
https://static.epodreczniki.pl/portal/...

scenariusz zajęć pt. ,,Szukam pomysłu na firmę”
https://epodreczniki.pl/a/szukam-pomyslu-na-firme/DmJh3eMeR

scenariusz zajęć pt. ,,Sprzedaj się z wdziękiem, czyli piszemy CV i list motywacyjny"
https://epodreczniki.pl/a/sprzedaj-sie-z-wdziekiem-czyli-piszemy-cv-i-list-motywacyjny/DQO17MK6W

przykładowy program doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego, branżowych szkół I techników z proponowanymi scenariuszami
https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

scenariusze zajęć dla doradców zawodowych
https://www.zycieszkoly.com.pl/dzial/doradztwo-zawodowe

pakiet edukacyjny dla doradców zawodowych, scenariusze lekcji, artykuły z czasopism, wybór książek (biblioteka oferuje wykonanie skanów na życzenie)
https://www.pbp.poznan.pl/node/1981

scenariusze lekcji, artykuły z czasopism, wybór książek (biblioteka oferuje wykonanie skanów na życzenie)
https://katalogi.pbp.poznan.pl/sowacgi...

darmowe narzędzia do zdalnej edukacji
https://www.edukator.pl/

scenariusze lekcji, karty pracy, prezentacje, ćwiczenia
https://www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela,26,Przedsiebiorczosc

scenariusz zajęć pt; ,,Jak być skutecznym na rynku pracy
https://www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela,38,Wybor-zawodu

scenariusze lekcji dla szkół ponadpodstawowych
https://mapakarier.org/inspirations

wirtualne Laboratoria innowacyjna metoda kształcenia na przedmiotach zawodowych, która pozwala uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efektywność nauki
http://scholaris.pl/zasob/106830?eid[]=SRE&sid[]=ZAW5&bid=0&iid=&api=

e-książka- publikacja poświęcona pomorskim dobrym praktykom w szkolnictwie zawodowym
http://scholaris.pl/zasob/112062?eid[]=SRE&sid[]=ZAW5&bid=0&iid=&api=