Rok 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2023 ustanowiono rok 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego.

3 października 2024 roku upłynie sto lat od śmierci Władysława Zamoyskiego – działacza społecznego i organicznika, dzięki któremu tatrzańskie Morskie Oko znajduje się dziś w granicach Polski. Swoje ascetyczne życie Zamoyski poświęcił w całości służbie Ojczyźnie i Narodowi, a zwieńczył je przekazaniem całego majątku wraz z Biblioteką Kórnicką Narodowi Polskiemu – czynem świadczącym o tym, że sprawy kraju były dla niego najważniejsze. W uznaniu wielkich zasług i życia oddanego w całości Narodowi Polskiemu, które również dziś stanowią wzór nowoczesnej patriotycznej postawy i poświęcenia dla dobra wspólnego, w setną rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego.

 

Zobacz w naszym katalogu publikacje związane z Władysławem Zamoyskim

Zobacz w naszym katalogu publikacje związane z Morskim Okiem

Zobacz w naszym katalogu publikacje o Bibliotece Kórnickiej
 

Zobacz także:

Władysław Zamoyski – Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Hrabia Władysław Zamoyski – Portal Tatrzański

Władysław hr. Zamoyski – Pan z Wielkopolski – władca Tatr (film dokumentalny) – O Nauce

Władysław Zamoyski – Polska Akademia Nauk – Biblioteka Kórnicka

Władysław Zamoyski – Historia: poszukaj - portal edukacyjny

Ludzie i ich historie - Jak hrabia Zamoyski kupił Zakopane (film dokumentalny) – TVP