Fizyka - szkoła podstawowa

Sami odkrywamy ważne pojęcia – klasa 7, lekcję prowadzi prof. dr hab. Antoni Wójcik z UAM w Poznaniu
Białe czy kolorowe? – klasa 8, lekcję prowadzi prof. dr hab. Antoni Wójcik z UAM w Poznaniu

http://ko.poznan.pl/zdalna/materialy_zdalne...

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka

Wyznaczanie prędkości ruchu na podstawie pomiaru czasu i drogi – klasa 7
https://epodreczniki.pl/a/wyznaczanie-predkosci-ruchu-na-podstawie-pomiaru-czasu-i-drogi/D19GqnGYW

Ruch zmienny prostoliniowy. Przyspieszenie. Prędkość średnia i chwilowa – klasa 7
https://epodreczniki.pl/a/ruch-zmienny-prostoliniowy-przyspieszenie-predkosc-srednia-i-chwilowa/Df9pgJhuh\

Ruch zmienny prostoliniowy. Przyspieszenie. Prędkość średnia i chwilowa – klasa 7
https://epodreczniki.pl/a/ruch-zmienny-prostoliniowy-przyspieszenie-predkosc-srednia-i-chwilowa/Df9pgJhuh\

Wzbudzanie przepływu prądu elektrycznego – klasa 8
https://epodreczniki.pl/a/wzbudzanie-przeplywu-pradu-elektrycznego/Du2Ajvg6k

Podział fal elektromagnetycznych oraz ich zastosowanie – klasa 8
https://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt

Doświadczenia dla każdego – klasa 7 i 8, lekcje prowadzi dr Mirosław Dolata z Katedry fizyki SGGW w Warszawie
https://epodreczniki.pl/kzd?stage=szkola-podstawowa&subject=fizyka

Nietypowe  silniki elektryczne – film
https://epodreczniki.pl/a/doswiadczenia-dla-kazdego-nietypowe-silniki-elektryczne-czyli-jak-prad-elektryczny-i-pole-magnetyczne-napedzaja-swiat/DoRwuUfnS

Przyciąganie na odległość – film
https://epodreczniki.pl/a/doswiadczenia-dla-kazdego---przyciaganie-na-odleglosc-czyli-od-magnesu-do-elektromagnesu-cz-1_2/DyOBZ352X

Latanie czyli gęstość powietrza – film
https://epodreczniki.pl/a/doswiadczenia-dla-kazdego-latanie-czyli-gestosc-powietrza/DHMhKYPCC

Siły sprężystości - klasa 7, Szkoła z TVP
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,fizyka-31032020-lekcja-1,47332371

Prawo Pascala, ciśnienie hydrostatyczne - klasa 7, Szkoła z TVP
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,fizyka-02042020-lekcja-2,47364579

Optyka: światło i jego właściwości - klasa 8, Szkoła z TVP
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,fizyka-30032020-lekcja-1,47326432

Optyka: zjawisko cienia i półcienia - klasa 8, Szkoła z TVP
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,fizyka-02042020-lekcja-2,47364245

To jest fizyka – klasa 7, zeszyty ćwiczeń i odpowiedzi
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkola-podstawowa-klasy-4-8/fizyka/to-jest-fizyka

To jest fizyka – klasa 8, odpowiedzi do ćwiczeń
https://www.dlanauczyciela.pl/36958,odpowiedzi-do-cwiczen-to-jest-fizyka-klasa-8-czesc-1-pdf

To jest fizyka : multiteka – klasa 7, materiały ułatwiające wizualizowanie ważnych zagadnień
https://www.dlanauczyciela.pl/27311,multiteka-to-jest-fizyka-klasa-7-zip

To jest fizyka : multiteka – klasa 8, materiały ułatwiające wizualizowanie ważnych zagadnień
https://www.dlanauczyciela.pl/30296,multiteka-to-jest-fizyka-klasa-8-zip

Klub nauczyciela – uczę.pl, codziennie ciekawsze lekcje
https://ucze.pl/zasoby/szkola-podstawowa-klasy-4-8/fizyka-szkola-podstawowa-klasy-4-8/

Diagnoza z fizyki na zakończenie nauki w 8 klasie szkoły podstawowej. Arkusz
https://ucze.pl/zasob/diagnoza-z-fizyki-na-zakonczenie-nauki-w-8-klasie-szkoly-podstawowej-arkusz/?segment=23116

Fizyka w praktyce - materiał metodyczny
https://ucze.pl/zasob/ekstra-material-metodyczny-fizyka-w-praktyce/?segment=23116

Fizyka. Laboratorium - klasa 7, film edukacyjny
https://ucze.pl/zasob/fizyka-laboratorium-szkola-podstawowa-klasa-7-demo/?segment=23116

Akustyka z komputerem. Oscyloskopowy obraz dźwięku – film edukacyjny
https://ucze.pl/zasob/film-pt-akustyka-z-komputerem-oscyloskopowy-obraz-dzwieku-2/?segment=23116

Zależność energii potencjalnej grawitacji od masy ciała – film edukacyjny
https://ucze.pl/zasob/film-pt-zaleznosc-energii-potencjalnej-grawitacji-od-masy-ciala-2/?segment=23116

SmartUP Academy - projekt Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Adamed, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
https://adamedsmartup.pl/baza-wiedzy/?d=Fizyka&type=

Dlaczego rower trzyma pion – film edukacyjny
https://adamedsmartup.pl/wyklady/dlaczego-rower-trzyma-pion/

Fizyka w chmurach - film edukacyjny
https://adamedsmartup.pl/wyklady/fizyka-w-chmurach/

Wahadła: dźwignia dwustronna, równowaga – klasa 8, ćwiczenia
https://www.edukator.pl/course/open/?uid=003-178bfb7c-3598-f076-944e-eeaedcd1ede6

Ile barw ma światło? - scenariusz zajęć kl. VII-VIII –kluczowe pojęcia: promieniowanie optyczne, optyka
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/...

Jak zważyć ziemię?- scenariusz lekcji kl. VII-VIII – kluczowe pojęcia: Ziemia, Planeta Układy słonecznego
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/...

Jak działa pancerz? – scenariusz lekcji kl. VII – kluczowe pojęcie: kamizelka kuloodporna
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/...

Scenariusze zajęć dla klas IV-VIII
http://www.interklasa.pl/portal/index/...


Gęstość, ruch zmienny, siła jako wektor, pierwsza zasada dynamiki, druga zasada dynamiki, trzecia zasada dynamiki, praca i jej jednostki, zasada zachowania energii, energia i jej rodzaje, moc i jej jednostki-Konspekty lekcji dla kl. VII
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/212

Programy nauczania, scenariusze lekcji, klasówki i sprawdziany
https://ucze.pl/zasoby/szkola-podstawowa...

cykl wykładów z Fizyki na poziomie podstawowym dla klas VII – VIII
http://scholaris.pl/zasob/67084?bid=0&iid=&query=fizyka&api=