Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia)

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) - doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Data 23 kwietnia wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Szekspira podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego).

Dzień Ludzi Bezdomnych (14 kwietnia)

Dzień Ludzi Bezdomnych obchodzony jest 14 kwietnia od 1996 roku. Święto zainicjował Marek Kotański, twórca stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności „Markot”. W tym czasie organizowane są różnorodne akcje pomocy ludziom bezdomnym oraz spotkania informacyjne mające na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.
Pomysłodawcą ustanowienia Dnia Ludzi Bezdomnych był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej przewodniczącego „Monaru”, nieformalny rzecznik prasowy Marka Kotańskiego.

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem (11 kwietnia)

Bezrobocie jest zjawiskiem trwającym nieustannie, choć jego skala jest bardzo zmienna. Stopę bezrobocia wylicza się na podstawie współczynnika aktywności zawodowej, liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz rozmiarów zatrudnienia. Osoba zdolna do pracy, która nie jest zatrudniona i aktywnie poszukuje pracy otrzymuje status osoby bezrobotnej.
11 kwietnia jest dniem szczególnie zwracającym uwagę na problem bezrobocia.

 

Zobacz w katalogu Biblioteki: