Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem (11 kwietnia)

Bezrobocie jest zjawiskiem trwającym nieustannie, choć jego skala jest bardzo zmienna. Stopę bezrobocia wylicza się na podstawie współczynnika aktywności zawodowej, liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz rozmiarów zatrudnienia. Osoba zdolna do pracy, która nie jest zatrudniona i aktywnie poszukuje pracy otrzymuje status osoby bezrobotnej.
11 kwietnia jest dniem szczególnie zwracającym uwagę na problem bezrobocia.

 

Zobacz w katalogu Biblioteki:

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2 kwietnia)

Co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
W tym roku hasło brzmi: „Historie to skrzydła, które pomagają wznosić się każdego dnia”.
Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY).

Polecamy:

Światowy Dzień Zespołu Downa (21 marca)

 

Światowy Dzień Zespołu Downa został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Zespół Downa (dawniej nazywany mongolizmem), to zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego materiału genetycznego chromosomu 21, po raz pierwszy został opisany w 1866 r. przez angielskiego lekarza Johna Langdona Downa i od jego nazwiska wywodzi się nazwa.