Międzynarodowy Dzień Teatru (27 marca)

Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony w czerwcu 1961 roku podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Datę obchodów ustalono na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru obchodzony jest corocznie w ponad stu ośrodkach narodowych International Theatre Institute na całym świecie.
Źródło: Wikipedia

Światowy Dzień Zespołu Downa (21 marca)

Światowy Dzień Zespołu Downa został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Zespół Downa (dawniej nazywany mongolizmem), to zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego materiału genetycznego chromosomu 21, po raz pierwszy został opisany w 1866 r. przez angielskiego lekarza Johna Langdona Downa i od jego nazwiska wywodzi się nazwa.

Zadanie inwestycyjne

Nazwa zadania:

„Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu”

Zakres rzeczowy zadania:

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań zamówień publicznych na inspektora nadzoru oraz na roboty budowlane.

Matematyka królową nauk

14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matematyki oraz Dzień Liczby Pi. Święta te promują matematykę oraz nauki ścisłe. Dzień Matematyki zapoczątkowała organizacja „World Education Games” w 2007 roku, a w Polsce po raz pierwszy obchodzono go w 2014 roku z inicjatywy „Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve”. Dzień Liczby Pi obchodzimy w dniu, który jest zgodny z amerykańskim formatem zapisu daty (3.14) i odpowiada wartości liczby Pi.

Ze zbiorów Biblioteki: